fbpx

Xe đạp điện thông minh DYU D1

Điều này mới dyu xe đạp điện thông minh D1 có một phong cách xuất hiện, phía trước & ánh sáng trở lại và các chức năng của tốc độ liên tục bay đường, là nhẹ, an toàn và thực tế để sử dụng đi lại. Đó là mô hình cổ điển nhất từ DYU. Chào mừng đến với bán buôn.